پنجمین جلسه فصلی موسسه خیریه قبا در محل موسسه تشگیل گردید.

اخرین جلسه هئیت مدیره موسسه خیریه قبا در سال 95

درتاریخ ۹۶/۰۶/۲۸ چهارمین جلسه فصلی هیأت امناء مؤسسه خیریه قباء با حضور اکثریت اعضاء به ریاست حاج ماموستا قادری درمحل موسسه خیریه قباء تشکیل گردید. پس از تلاوت روح بخش قرآن مجید جناب حاج ماموستا قادری ضمن حمد و سپاس پروردگار و صلوات بر حضرت رسول وخیر مقدم و خسته نباشید به برادران هدف از تشکیل جلسه را ، دیدار …

ادامه نوشته »

چهارمین جلسه فصلی موسسه خیریه قبا تشکیل گردید

موسسه خیریه قباء

درتاریخ ۹۶/۰۵/۲۸ چهارمین جلسه فصلی هیأت امناء مؤسسه خیریه قباء با حضور اکثریت اعضاء به ریاست حاج ماموستا قادری درمحل موسسه خیریه قباء تشکیل گردید. پس از تلاوت روح بخش قرآن مجید جناب حاج ماموستا قادری ضمن حمد و سپاس پروردگار و صلوات بر حضرت رسول وخیر مقدم و خسته نباشید به برادران هدف از تشکیل جلسه را ، دیدار …

ادامه نوشته »

دومین جلسه فصلی موسسه خیریه قبا تشکیل گردید

جلسه 31/2/96

درتاریخ ۹۶/۰۲/۳۱ دومین جلسه فصلی هیأت امناء مؤسسه خیریه قباء با حضور اکثریت اعضاء به ریاست حاج ماموستا قادری درمحل موسسه خیریه قباء تشکیل گردید. پس از تلاوت روح بخش قرآن مجید جناب حاج ماموستا قادری ضمن حمد و سپاس پروردگار و صلوات بر حضرت رسول وخیر مقدم و خسته نباشید به برادران هدف از تشکیل جلسه را ، دیدار …

ادامه نوشته »

اولین جلسه موسسه خیریه قبا در سال ۹۶ تشکیل گردید

jalaseh-haiet-modireh-2

درتاریخ ۹۶/۰۱/۲۷ اولین جلسه فصلی هیأت امناء مؤسسه خیریه قباء با حضور اکثریت اعضاء به ریاست حاج ماموستا قادری درمحل موسسه خیریه قباء تشکیل گردید. پس از تلاوت روح بخش قرآن مجید جناب حاج ماموستا قادری ضمن حمد و سپاس پروردگار و صلوات بر حضرت رسول وخیر مقدم و خسته نباشید به برادران هدف از تشکیل جلسه را ، اول …

ادامه نوشته »